Bu İşçilerin Sgk Primleri Beş Yıl Boyunca Devlet Tarafından Karşılanacak

2828 veya 5395 sayılı Kanunlar uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenleri işe alan işverenler 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun Ek-1. Maddesinde öngörülen SGK prim teşvikinden yararlanabileceklerdir.

Teşvikten yararlanma şartları

1- Sigortalının 2828/Ek-1. Madde kapsamında olması: Sigortalının kapsama giren bir sigortalı olup olmadığı SGK sisteminden kontrol edilerek teşvikten yararlanılabildiğiinden SGK müdürlüklerine başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.

2-Sigortalının 19/2/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması,

3- 02828 sayılı Kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi içinde SGK’ya verilmesi,

4-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

5-Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

6-Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borcunun bulunmaması

Gerekiyor.

Yararlanılacak teşvik tutarı

Kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan (Asgari ücrete kadar olan) sigorta primi ile işsizlik sigortası primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı teşvik kapsamında Hazinece karşılanacaktır.

Örneğin, kapsama giren bir sigortalının 2019 Ocak ayındaki;

Prim gün sayısının : 30 gün

Prime esas kazanç tutarının: 2.558,40 TL olduğu düşünüldüğünde, asgari ücrete kadar olan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı Hazinece karşılanacağından

2.558,40 X 37,5 / 100 = 959,40 TL tutarındaki sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı Hazinece karşılanacaktır.

Sigortalının prime esas kazanç tutarının 3.000,00 TL olduğu düşünüldüğünde ise, primlerin;

2.558,40 X 37,5 / 100 = 959,40 TL Hazinece karşılanacak

3.000,00 – 2.558,40 = 441,60

441,60 X 37,5 / 100 = 165,60 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

 

Teşvikten yararlanma süresi

2828/Ek-1. Maddede yer alan prim teşvikinden kapsama giren bir sigortalıdan dolayı işe alındığı tarihten itibaren beş yıl boyunca yararlanılabilecektir.

Teşvikten yararlanılan bir sigortalının beş yıllık süre sona ermeden işten ayrılıp aynı veya farklı bir işverene ait başka bir işyerinde yeniden işe başlaması halinde, sözkonusu teşvikten kalan süre zarfında yeni işe alan işveren tarafından da yararlanabilecektir.

Test

Form Gönderimi

Tamam