Çok Tehlikeli İşyerleri İçin Yeni Bir Prim Teşviki Daha Başlıyor


Bilindiği gibi, iş kazalarını önlemek amacıyla, 2016 yılında çıkartılan yasa uyarınca ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmayan işyerlerinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren prim teşviki uygulaması başlayacaktır.

Uygulamayla ilgili usul ve esaslara aşağıda yer verilmiştir:

1- Söz konusu prim teşvikinden, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde son 3 yılda iş kazası meydana gelmeyen (ölümlü veya sürekli işgöremezlik kazaları ile sonuçlanmayan) işverenler yararlanacaktır.

2- Teşvik tutarı prime esas kazancın % 1’ i olacaktır. (Bugün için işçi başına aylık en az 20.30 TL, en çok 152.21 TL’ye kadar çıkabilecek olan bu teşvik tutarı işsizlik sigortası fonunca karşılanacaktır. Yani teşvik tutarı, işçinin aldığı brüt ücretin miktarına göre değişecektir)

3- Üç yıl iş kazası meydana gelmeyen bu tür işyerleri için üç yıl prim teşviki uygulanacak, dolayısıyla 2019 yılında teşvikten yararlanmaya başlayacak olan işverenler, 2021 yılı sonuna kadar % 1 oranındaki işsizlik sigortası primini ödemeyecektir.

4- Bir işverenin teşvikten yararlanabilmesi için Türkiye genelindeki işyerlerinde en az 10 personel çalıştırması gerekmektedir. Diğer taraftan, bu sayının tespitinde, alt işverenin işçileri işverenin çalıştırdığı işçi sayısına dahil edilecektir.

5- Alt işverene ait işyerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza yaşanması halinde hem alt işveren, hem de asıl işverenin aldığı teşvik kesilecektir.

6- Teşvikten yararlanırken meydana gelen iş kazasını bildirmeyenlerin veya geç bildirenlerin yararlandıkları teşvikler, gecikme zammı ile birlikte geri ödenecek ve bu işverenler 5 yıl süreyle teşvikten yararlanamayacaktır.

7- Sosyal Güvenlik Kurumu, her yılın sonunda Teşvikten yararlanacak işverenleri sistemden belirleyeceğinden, işverenlerin başvuruda bulunmasına gerek kalmayacaktır. Ancak teşvikten yararlanmakta iken, şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi durumunda, tekrar teşvikten yararlanılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması gerekecektir. Örneğin, teşvikten yararlanmakta olan işyerinde çalışan sayısının 10 ve altına düşmesi durumunda, izleyen aydan itibaren teşvik uygulamasına son verilecektir.

8- İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla sözleşme yapmamış olan işverenler bu teşvikten yararlanamayacaktır.

9- İş yerinin çok tehlikeli sınıftan tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfa dönüşmesi, iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi, iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin bulunmadığının sonradan tespit edilmesi durumlarında da teşvik sona erecektir.

Uygulama ile ilgili olarak SGK tarafından yapılan çalışmalar sona ermediğinden, daha sonra açıklama yapılacaktır.

Hadi EYCE

SGK Uzmanı

Test

Form Gönderimi

Tamam