Okurken Çalışmak Zorunda Olan Gençlerin Yetim Aylığı Artık Kesilmeyecek

27/3/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle, okurken çalışmak zorunda kalan, bu nedenle yetim aylığı kesilen gençlerin de derdine çare bulunmuş.

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.” Cümlesiyle bundan sonra yetim aylığı alan gençler hem çalışıp hem de okumaya devam edebilecekler.

Yapılan bu düzenlemeyle hak sahibi çocuklar;

-Eğitim ve öğretim görmüyor ise 18 yaşına kadar

-Lise ve dengi öğrenim görüyor ise 20 yaşına kadar

-Yüksek öğrenim görüyor ise 25 yaşına kadar,

Hem çalışıp hem de yetim aylığı alabilecekler.

Kayıt dışıçalışmak zorunda kalıyorlardı.

7103 sayılı Kanunla yapılan düzenleme öncesi hak sahibi olup okurken çalışmak zorunda gençler, yetim aylıklarının kesileceğini bildiklerinden kayıt dışı çalışmayı tercih ediyorlardı.

Dolayısıyla yapılan düzenlemeyle gençlerin yetim aylığının kesilmesinden ziyade kayıt dışı çalışmalarının önüne geçildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumunca prim kaybının önüne geçmiştir.

Kesilen yetim aylıkları 27/3/2018 tarihinden itibaren yeniden bağlanacak.

Yetim aylığı almaktayken çalışmak zorunda kalan, bu nedenle evvelce yetim aylığı alan gençlerin kesilen yetim aylıklarının da yasanın yürürlüğe girdiği 27/3/2018 tarihinden itibaren yeniden bağlanması gerekiyor.

Tabi kesilen yetim aylığının 27/3/2018 tarihi itibariyle yeniden bağlanabilmesi için hak sahibi olan çocuğun;

-Eğitim ve öğretim görmüyor ise 18 yaşını

-Lise ve dengi öğrenim görüyor ise 20 yaşını

-Yüksek öğrenim görüyor ise 25 yaşını

doldurmamış olması gerekiyor.

Test

Form Gönderimi

Tamam