Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Mükelleflere Önemli Fırsatlar Sunuyor


Yeni işe alınacak sigortalılar, uygulamada olan onlarca prim teşviklerinin bazılarının kapsamına girmekte, bazılarının kapsamına ise girememektedir.

Öyle ki ilave işçi alınacak bir işçiden dolayı 6111 teşvikinden yararlanmak beş puanlık prim indirimine göre çok daha avantajlı olduğundan, mükellefler beş puanlık prim indirimi kapsamına giren işçiyi işe almaktansa 6111 kapsamına giren işçiyi işe alabilmektedir.

Hal böyle olunca da sigortalıların hangi teşvik kanunu kapsamına girdiğinin işçinin işe alınmadan önce sorgulanabilmesi artık bir zaruret halini almıştır.

SGK şimdilerde uygulamaya açtığı Potansiyel Teşvik Sorgulama programı vasıtasıyla, meslek mensuplarına ve mükelleflere yeni işe alınacak işçinin hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini işe alınmadan önce sorgulayabilme imkanı sağlamıştır.

İşçinin TC Kimlik Numarası girilecek

Yeni işe alınacak işçinin hangi teşvik kanunu kapsamına girdiğinin işe alınmadan önce sorgulanabilmesi için işçinin TC Kimlik Numarasının sisteme girilmesi yeterli.

İşçinin TC Kimlik numarası sisteme girildiği takdirde;

-4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111),

-Geçici 19 uncu (17103-27103) ,

-Geçici 20 nci (37103) maddeleri ile

-5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510)

-İkinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki

uygulamalarından hangilerinin kapsamına girdiğinin (sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün olacaktır.

Programa nasıl ulaşılacak

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranına www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilecektir.

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı geriye yönelik yararlanılacak teşvikler için kullanılamaz

Bazı kesimlerce Potansiyel Teşvik Sorgulama programının geriye doğru yararlanılacak teşvikler için de kullanılabileceği belirtilse de programın geriye doğru yararlanılacak teşvikleri tespit etme gibi bir özelliği bulunmamaktadır.

Daha önce işe alındığı halde prim teşviklerinden yararlanılmamış sigortalıların prim teşvikleri kapsamına girip girmediği,

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş.

Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi

İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi

4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği

Ekranlarından sigortalının TC kimlik numarası bilgileri girilerek tespit edilebilmektedir. Potansiyel Teşvik Sorgulama programı ise sadece yeni işe alınacak olan sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini sorgulamak için kullanılabilecektir.

Test

Form Gönderimi

Tamam