Staj Süreleri Emeklilikten Sayılacak Mı?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve” ibaresi, 5/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Meslek ve sanat okullarındaki çalışmalar staj süresine ilişkin çalışmalar olduğundan, meslek ve sanat okullarında yapılan çalışmaların sigortalı sayılmayanlar bölümünden çıkartılmasıyla birlikte vatandaşlar arasında “staj süreleri sigortalılık süresinden mi sayılıyor?” şeklinde bir algı oluşmaya başladı.

Öyle ya, meslek ve sanat okullarındaki çalışmalar sigortalı sayılmayan başlıklı bölümünden çıkartılıyorsa, bu sürelerde geçen çalışmaların sigortalı sayılır şeklinde algılanması da gayet doğaldı.

SGK,dan “Staj süreleri emeklilikten sayılmayacak” açıklaması geldi.

SGK tarafından 9/1/2018 tarihinde yayımlanan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı belirtilerek konuya açıklık getirilmiştir.

Yapılan açıklamada, söz konusu Yönetmelik değişikliğinin;

a. Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası kapsamına alınmasını,

b. 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını,

içermekte olduğu, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmediği ifade edilmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve” ibaresi, 5/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Meslek ve sanat okullarındaki çalışmalar staj süresine ilişkin çalışmalar olduğundan, meslek ve sanat okullarında yapılan çalışmaların sigortalı sayılmayanlar bölümünden çıkartılmasıyla birlikte vatandaşlar arasında “staj süreleri sigortalılık süresinden mi sayılıyor?” şeklinde bir algı oluşmaya başladı.

Öyle ya, meslek ve sanat okullarındaki çalışmalar sigortalı sayılmayan başlıklı bölümünden çıkartılıyorsa, bu sürelerde geçen çalışmaların sigortalı sayılır şeklinde algılanması da gayet doğaldı.

SGK,dan “Staj süreleri emeklilikten sayılmayacak” açıklaması geldi.

SGK tarafından 9/1/2018 tarihinde yayımlanan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı belirtilerek konuya açıklık getirilmiştir.

Yapılan açıklamada, söz konusu Yönetmelik değişikliğinin;

a. Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası kapsamına alınmasını,

b. 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını,

içermekte olduğu, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmediği ifade edilmiştir.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

 

Test

Form Gönderimi

Tamam