Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Onayının Her Yıl Alınması Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

25.08.2017 Tarih, 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”

Yönetmeliğin 9. Maddesi 2. Fıkrası değişiklikten önce “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.” şeklindeydi.

Bilindiği üzere, fazla çalışma yaptırılacak işyerlerinde,( iş sözleşmesinde fazla çalışma onayı olsa bile) her yıl başında işçilerden fala çalışma onayı alınması gerekiyordu. Yerleşik yargı kararları da  iş sözleşmesi ile alınan fazla çalışma onayının sadece sözleşmenin yapıldığı yıl için geçerli olduğu,  her yıl başında bu onayın yenilenmesi gerektiği şeklindeydi.

Yönetmeliğin 9/2. Maddesinde yapılan değişiklikle işçilerden her yıl fazla çalışma onayı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bundan böyle fazla çalışma onaylarının iş sözleşmesinin yapılması sırasında alınması da yeterli olacaktır. İş sözleşmesi yapılırken onay alınmamışsa sonradan ihtiyaç duyulduğunda bu onay alınabilecektir. Çalışanlar da, otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirmek suretiyle verdikleri fazla çalışma onayını geri alabilecektir.

Yönetmelik değişikliği yayımlandığı  25 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Yönetmelik değişikliğinden önce iş sözleşmesi imzalamış ve sözleşmelerinde fazla çalışma onayı bulunan işçilerin bu onaylarının hala geçerli olup olmadığı sorusunun gündeme gelmesi tabiiidir. Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce sözleşmesi olan çalışanlarla ilgili olarak herhangi bir risk almamak için 1 defaya mahsus olmak üzere fazla çalışma onayı alınarak özlük dosyasında saklanmasını tavsiye ediyoruz.  Bu tarihten sonra işe girenlerde iş sözleşmesi ile birlikte fazla çalışma onayı alınması uygun olacaktır.

Av.Esma GÜLBENK

 

Test

Form Gönderimi

Tamam