Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8057 No.lu Kararname ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranı, 1.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, % 200’den % 215’e yükseltilmiştir. Bu değişiklik çerçevesinde kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanmış olup,  01.09.2015 – 31.12.2015 döneminde kıdem tazminatı tavanı, 3.828,37 TL olarak uygulanacaktır.

VERİLER

 

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,083084

Taban Aylık Katsayısı

1,30054

FORMÜL

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

 

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

 

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

 

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

 

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215

 
 

HESAPLAMA

 

1.500 x 0,083084

124,626

8.000 x 0,083084

664,672

500 x 0,083084

41,542

1.000 x 1,30054

1300,54

9.500 x 0,083084 x 2,15

1696,99

TOPLAM

3.828,37

 

Av. Esma Gülbenk

Test

Form Gönderimi

Tamam