Ulusal Bayram Ve Genel Tatillerde Çalışma

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ


1-1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
2-Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
 1. Resmi bayram günleri şunlardır:
  1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
  2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
  3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
 2. Dini bayramlar şunlardır:
  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.( Ulusal Bayram ve Genel tatiller Hakkında Kanun 1 ve 2. Md) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.( İş Kanunu 44) İş Kanunu  kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.( İş Kanunu 47) Örneğin aylık ücreti 1200  TL ise bu günlerde çalışmadan bu ücrete hak kazanmaktadır. Bu işçinin günlük ücreti 1200/30= 40 TL. İşçi 19 Mayıs günü çalışmışsa normal ücretine ilaveten  40 TL daha fazla ücret alacaktır. Bu halde eline 1240 TL geçecektir. Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.( İş Kanunu 50) ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.( İş Kanunu 32/son)  Ulusal bayram ve genel tatil ücreti, genel anlamda ücret sayıldığından 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı bunların hak edildiği tarihte işlemeye başlar. Bu nedenle dava konusu olursa dava tarihinden geriye doğru 5 yıl öncesine ait ücret alacakları zamanaşımına uğramış olmaktadır.   

 

Gülbenk Müşavirlik

 

Test

Form Gönderimi

Tamam