Yabancı Çalışanın İş Akdinin Feshi Halinde Bildirim Yükümlülüğü

Yabancı çalışanın iş akdinin sona ermesi halinde, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un 18. maddesi gereğince en geç 15 gün içinde bakanlığa çalışanın iş akdinin sona erdiğini bildirmek gerekmektedir.

Bu nedenle, işten ayrılış bildirgesi örneğini ekleyerek,  yabancı personel ile çalışmanızın sona erdiğini bir dilekçe ile çalışma iznini veren birime bildirmeniz  uygun olur. 
 
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Madde 0018: Bildirim yükümlülüğü

Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren, Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren, En geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

Av.Esma GÜLBENK

 

Test

Form Gönderimi

Tamam