Yabancılar İçin İkamet İzni Alınmasına İlişkin Uygulama Kaldırıldı

Bilindiği gibi, 11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6458 sayılı “Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu” nun  “Çalışma izninin ikamet izni sayılması” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında,

 

“(1) Geçerli çalışma izni ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilir.”

Hükmü yer almış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 125/b maddesinde, yukarıda belirtilen 27 nci maddenin, Kanunun yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.

Bu durumda,  çalışma izinleri konusunda yapılan düzenleme, 11 Nisan 2014 tarihinde  yürürlüğe girdiğinden, bu düzenlemeye istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı’nın verdiği “çalışma izni” bundan böyle ikamet izni olarak kabul edilecek ve  Emniyetten izin alınmasına gerek kalmayacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam