E Bildirgede Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi İşlerde Neler Değişti?

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde “Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi İşler” olarak adlandırılan işlerde çalışan sigortalıların, her 360 günlük prim ödeme gün sayılarına yaptıkları işin ağırlığına göre 60, 90 veya 180 prim günü ilave edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesinde, “5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki işyerlerinden Kurumumuza aylık prim ve hizmet belgesiyle yapılan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki bildirimler için 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı sırasında olanlar hariç olmak üzere yukarıda açıklandığı şekilde tatil, izin, kurs veya iş öncesi veya sonrası hazırlık süreleri hariç tutularak e-bildirge programında her ay için azami 26 gün kontrolü konulmuş olup, aynı işyerinden farklı belge türleri ile toplamda 30 günden fazla hizmet bildirilmemesi gerekmektedir” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Duyuru sonrasında;

1-Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar için e-Bildirgede ayda 26 günden fazla hizmet girişi yapılması engellenmiş,

2-Aynı işyerinden aynı sigortalı için farklı belge türleri ile 30 günden fazla hizmet girişi yapılmasına izin verilmemiştir.

 

FHZ kapsamında çalışan sigortalıların 31 gün çeken aylarda bildirimleri nasıl yapılacak?

31 gün çeken aylarda 4 gün hafta tatili izni kullanan, ayın kalan günlerinde FHZ kapsamındaki işlerde çalışan sigortalıların;

FHZ’li belge türü ile bildirilecek prim gün sayısının 26 gün, eksik gün sayısının 5 gün olarak,

Hafta sonu izin sürelerine ilişkin 1 nolu belge türü ile bildirilecek prim gün sayısının 4 gün, eksik gün sayısının 27 gün olarak,

e-Bildirge sistemine girilmesi gerekiyor.

 

FHZ kapsamında çalışan sigortalıların 30 gün çeken aylarda bildirimleri nasıl yapılacak?

30 gün çeken aylarda 4 gün hafta tatili izni kullanan, ayın kalan günlerinde FHZ kapsamındaki işlerde çalışan sigortalıların;

FHZ’li belge türü ile bildirilecek prim gün sayısının 26 gün, eksik gün sayısının 4 gün olarak,

Hafta sonu izin sürelerine ilişkin 1 nolu belge türü ile bildirilecek prim gün sayısının 4 gün, eksik gün sayısının 26 gün olarak

e-Bildirge sistemine girilmesi gerekiyor.

 

FHZ kapsamında çalışan sigortalıların 28 gün çeken aylarda bildirimleri nasıl yapılacak?

28 gün çeken aylarda 4 gün hafta tatili izni kullanan, ayın kalan günlerinde FHZ kapsamındaki işlerde çalışan sigortalıların;

FHZ’li belge türü ile bildirilecek prim gün sayısının 24 gün, eksik gün sayısının 4 gün olarak,

Hafta sonu izin sürelerine ilişkin 1 nolu belge türü ile bildirilecek prim gün sayısının 4 gün, eksik gün sayısının 24 gün olarak

e-Bildirge sistemine girilmesi gerekiyor.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

Test

Form Gönderimi

Tamam