İşverenler Ve Meslek Mensupları Dikkat! Sgk’Nın Yeni Uygulamaları Büyük Kolaylıklar Sağlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumunun değişen mevzuatına paralel olarak, işverenlere ve meslek mensuplarına elektronik ortamda sunmuş olduğu hizmetlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Bu kapsamda, e-SGK portalından ulaşılan hizmetler arasına dahil edilen üç yeni uygulamanın da meslek mensuplarının işlemlerini kolaylaştırıcı nitelikte olması nedeniyle bu yazımızda SGK’nın yeni uygulamalarını meslek mensubu arkadaşlarımıza kısaca hatırlatmak istedik.

 

Yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgeleri artık elektronik ortamda gönderilebilecek.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilmesine 2004/Mayıs ayından itibaren başlanılmıştır. Ancak uygulamanın başladığı günden bu yana yalnızca yasal verilme süresi sona ermemiş aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi mümkün bulunmaktaydı. Yasal verilme süresi sona ermiş aylık prim ve hizmet belgeleri ise daha düne kadar SGK’ya kağıt ortamında verilmekte, haliyle hem meslek mensupları açısından emek ve zaman kaybı, hem de gereksiz kağıt ve toner israfı yaşanmaktaydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, E–SGK portalına ilave ettiği “e-Bildirge V2” uygulamasıyla yasal verilme süresi sona ermiş, başka bir anlatımla geriye yönelik düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin de elektronik ortamda gönderilmesine imkan sağlamıştır.

Yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için uygulama üzerinden Tahakkuk nedeni sekmesi için “(B) Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” seçeneği işaretlenmelidir.

“e-Bildirge V2” uygulamasında yer alan açıklamalara göre yasal verilme süresi sona ermiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderildikten sonra SGK personelince onaylandıktan sonra işleme alınacaktır.

 

Ödenen ücrete göre hangi prim teşvikinin ne kadar kazanç sağladığı yeni uygulama vasıtasıyla görülebilecek.

Uygulamada olan prim teşviklerinin kimisi sigortalının prime esas kazanç altı sınırına kadar olan kazançları üzerinden, kimisi prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden, kimisi prime esas kazanç alt sınırının %50 si veya %25’i üzerinden verilmekte, haliyle aynı sigortalının birden fazla teşvik kapsamına girmesi halinde hangi prim teşvikinden yararlanılmasının daha fazla kazanç sağlayacağı kimi zaman tereddüt konusu olabilmektedir.

Uygulamada yaşanan bu sorun e-SGK portalından İşveren Sistemi/İşveren/Teşvikler ve Tanımlar sekmesinden ulaşılan “Teşvikte Kazancım Ne Kadar Olacak” uygulamasıyla çözüme kavuşturulmuştur.

Birden fazla teşvik kapsamına giren sigortalının ücreti “Teşvikte Kazancım Ne Kadar Olacak” uygulamasına girildiğinde, mevcut 14 sigorta prim teşvikinden yararlanılacak teşvik tutarı ekrana yansıtılmaktadır.

 

Konut kapıcılığında çalışan sigortalıların bildirimleri için yeni uygulama.

Ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan sonra konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar da 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamına alınmıştır.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalılar için SGK’ ya bir defa bildirimde bulunulması halinde takip eden aylarda ayrıca bildirim yapılmasına gerek olmaksızın sigortalının işten ayrıldığı tarihe kadar aylık tahakkuklar otomatik olarak oluşmakta, prim borçları da otomatik oluşan tahakkuklar çerçevesinde ödenebilmektedir.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için de İşveren Sistemi sekmesinden ulaşılan “Kolay İşverenlik” adı altında yeni bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama üzerinde 1/3/2019 tarihinden itibaren Kolay İşverenlik kapsamında beyan giriş işlemleri ile teşvik tanımlama işlemlerinin yapılabileceği açıklandığından, konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için 2019/Mart ayında Kolay İşverenlik uygulamasına giriş yapılması önerilmektedir.

Test

Form Gönderimi

Tamam