Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Sgk Bildirimlerindeki Değişikliğe Dikkat

Kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden part-tıme çalıştırılan sigortalıların prim gün sayılarının hesaplanma usulü Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinde açıklanmıştır.

Anılan Yönetmeliğe göre, kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden çalışan sigortalıların ay içindeki çalışma süreleri (saat bazında) toplandıktan sonra;

-4857 sayılı İş Kanununa istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi 7,5’e bölünerek,

-854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi 8’e bölünerek,

Sigortalının ay içindeki prim gün sayısı bulunmaktadır.

Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda;

-4857 sayılı Kanuna istinaden çalışan sigortalılarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar,

-854 veya 5953 sayılı Kanuna istinaden çalışan sigortalılarda 8 saatin altındaki çalışmalar,

1 güne tamamlanmaktadır.

Örneğin, İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı bir işyerinde Pazar günleri hariç günlük 2 saatlik çalışma şartıyla kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanmış bir sigortalının;

- 2019/Ocak ayı içinde toplam 54 saat çalıştığı düşünüldüğünde, Ocak ayındaki prim gün sayısı prim gün sayısı 54 / 7,5 = 7,2 = 8 gün

- 2019/Şubat ayı içinde toplam 48 saat çalıştığı düşünüldüğünde, Şubat ayındaki prim gün sayısı 48 / 7,5 = 6,4 = 7 gün

olacaktır.

Aynı sigortalının Deniz İş Kanunu veya Basın İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı bir işyerinde çalıştığı düşünüldüğünde ise;

- 2019/Ocak ayındaki prim gün sayısı; 54 / 8 = 6,75 = 7 gün

- 2019/Şubat ayındaki prim gün sayısı; 48 / 8 = 6 gün

olacaktır.

Kısmi süreli çalışan sigortalının ay içindeki prim gün sayısı 20 günden fazla olamaz.

Yönetmeliğin 101/1. fıkrasında, sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışma olarak tarif edilmiştir.

Çalışanların SGK bildirimlerinin alındığı e-Bildirge programlarında da bu yönde bir değişiklik yapılmış ve eksik gün nedeni 06-Kısmi İstihdam işaretlenmiş sigortalılar için 20 günden fazla bildirim yapılması engellenmiştir.

e-Bildirgede eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam seçilmiş bir sigortalı için 20 günün üzerinde bir gün sayısı girildiğinde “06-KISMİ İSTİHDAM' seçilenler için 20 günden fazla hizmet bildirilemez. Veri kayıt edilmedi, bilgileri kontrol ederek tekrar deneyiniz.” mesajı verilerek bildirim kabul edilmemektedir.

Test

Form Gönderimi

Tamam