Meslek Kodunun Gerçeğe Aykırı Bildirilmesinden Dolayı Kimlere Ne Kadar İdari Para Cezası Uygulanacak

6728 sayılı Kanunda Gelir İdaresine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” adı altında tek belgede birleştirilmesine imkan sağlanmıştır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına ilk defa 1/6/2017 tarihinde Kırşehir ilinde başlanılmış, 21/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yapılan Tebliğ değişikliği ile 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Çankırı ve Bartın illeri de uygulamaya dahil edilmiştir. Tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılmasına ise 1/7/2018 tarihinden itibaren geçilecektir.

Meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildirenlere idari para cezası uygulaması ne zaman başlıyor?

Meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildiren mükelleflere idari para cezası uygulanması 6728 sayılı Kanunla 1/1/2018 tarihinden itibaren hayatımıza girmiş bulunmaktadır.

Ne var ki, meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesinden dolayı uygulanacak idari para para cezaları bazı kesimlerce tam olarak anlaşılamamış olacak ki, idari para cezasına maruz kalmamak adına işe giriş bildirgelerinde yer alan meslek kodunu düzelttirmek için veya SGK’ya her ay verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki meslek kodunu düzelttirmek için kimi meslek mensubu arkadaşımız yoğun bir çalışma süreci başlatmış durumda.

Kanun koyucu ne diyor?

Sigortalıların meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi halinde uygulanacak idari para cezalarıyla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 102/1.n bendinde,  “n)  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

İPC kimlere uygulanacak?

Yasada yer alan bu hükümler çerçevesinde, 2018/Ocak ayına ait beyannameden başlanılarak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlemekle yükümlü olan mükelleflerin (1/1/2018 tarihinden itibaren Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükelleflerin) muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde sigortalıların meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildirdiklerinin tespiti halinde, idari para cezasına maruz kalacaklardır.

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illeri dışında faaliyet gösteren  mükellefler ise muhtasar prim ve hizmet beyannamesine geçiş sürecine kadar (1/7/2018 tarihine kadar) aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyeceklerinden,  bu mükelleflere muhtasar prim ve hizmet beyannamesine geçiş sürecine kadar meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildirilmesi nedeniyle  idari para cezası uygulanması sözkonusu olmayacaktır.

Çalışanların meslek adı ve  kodu aylık prim ve hizmet belgesinin yanı sıra işe giriş bildirgelerine de yazıldığından, yasada yer alan mevcut hükümler çerçevesinde aylık prim ve hizmet belgelerinde olduğu gibi sigortalı işe giriş bildirgelerinde de meslek adı ve kodunun yanlış bildirilmesi halinde idari para cezası uygulanması sözkonusu olamayacaktır.

İPC tutarı ne kadar?

Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde sigortalıların meslek adı ve kodu hatalı bildirildiğinin tespiti halinde,  aylık asgari ücret tutarı aşılmamak kaydıyla, hatalı bildirilen sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam