Sgk’Dan İşverenlerin Ve Meslek Mensuplarının İşlerini Kolaylaştıracak İki Yeni Uygulama


Sosyal Güvenlik Kurumu elektronik ortama taşıdığı işlemlerin arasına, işverenlerin ve meslek mensubu arkadaşların işlemlerini kolaylaştıracak iki yeni uygulama daha ilave etti.

14/9/2018 tarihinde yayımlanan genel yazıda:

1- Yasal verilme süresi geçmemiş işyeri bildirgelerinin yanı sıra, yasal verilme süresi geçmiş işyeri bildirgelerinin de internet ortamında gönderilebileceği,

2-İşyeri tescilinin ardından Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınan e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerinin e- devlet üzerinden alınabileceği,

Duyurulmuştur.

“Sigortalı çalıştırmaya başlanacak tarih” alanına dikkat.

İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin işyeri bildirgelerini en geç sigortalı çalıştırmaya başlayacakları tarih itibariyle vermeleri gerekiyor. İşyeri bildirgelerinin bu süre içinde verilmemesi halinde;

1) Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

Daha önce yalnızca yasal verilme süresi sona ermemiş işyeri bildirgeleri elektronik ortamda SGK’ya gönderilebilmekte iken, yapılan değişiklik sonrasında yasal verilme süresi geçmiş işyeri bildirgeleri de artık elektronik ortamda SGK^ya gönderilebilecektir. Ancak maruz kalınabilecek ceza tutarları da dikkate alınarak “sigortalı çalıştırmaya başlanılacak tarih” alanının doldurulmasına dikkat edilmelidir.

e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi e-devlet üzerinden nasıl alınacak

İşyeri bildirgelerinin internet üzerinden gönderilmesi sırasında mevcut programa ilave edilen bir ekran vasıtasıyla e-Bildirge kullanıcısının TC kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresinin sisteme girilmesi istenilmektedir.

İşyeri bildirgesinde istenilen bilgilerle birlikte e-Bildirge kullanıcısına ait bilgilerin de sisteme girilerek bildirgenin onaylanmasının ardından işyeri bildirgesi, elektronik ortamda ilgili sosyal güvenlik merkezine gönderilmektedir. İşyeri bildirgesi ekinde verilmesi gereken belgeler de elden veya posta kanalıyla gönderildikten sonra SGK tarafından işyeri tescil işlemleri yapılmaktadır.

---

SGK tarafından işyeri tescil işlemleri yapıldıktan sonra, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi sırasında e-Bildirge kullanıcısı olarak tanımlanan kişi e-devlet üzerinden e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresini alabilecektir.

Ancak, e-Bildirge kullanıcısının şifreyi e-devlet üzerinden alabilmesi için, öncelikle işverenin veya yöneticilerin tamamının e-devlet üzerinden e-Bildirge kullanıcısına şifrenin verilebileceğine dair e-Sigorta sözleşmesini okuması ve onaylaması gerekiyor.

İşveren veya yöneticilerin tamamı e-Devlet üzerinden onaylama işlemini yaptıktan sonra e-Bildirge kullanıcısı olarak tayin edilen kişiye e-Devlet üzerinden e-Sigorta Sözleşmesi gösterilecek ve ilgili tarafından onaylanıp kabul edilmesi halinde şifreye erişim sağlanacaktır.

Şifre talep edilen kişinin işverenin kendisi veya yönetici ile aynı kişi olması halindebu kişinin e-Sigorta sözleşmesini onaylaması yeterli olup, ayrıca işveren ya da yönetici olarak onay vermesine gerek yoktur.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam