Teşvik Süresi Bir Yıl Daha Uzadı


6486 sayılı Kanunla getirilen ve 51 il ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde uygulanan beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık prim indiriminden yararlanma süresi 31/12/2018 tarihinde sona ermişti.

Sözkonusu prim indirimi 25/12/2018 tarihli ve 503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki karar ile 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Yapılan düzenleme sonrasında 2019/Ocak ila Aralık aylarına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinde teşvik bölgesine göre işverenler 46486/56486/66486 sayılı Kanun numarasını seçerek prim teşvikinden yararlanabileceklerdir.

Teşvikten kimler yararlanabilir

5 puanlık prim indirimine İlave 6 puanlık prim teşvikinden yararlanabilmek için aranılan en az 10 sigortalı çalıştırma şartı, 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrasında 1 Mart 2016 tarihinden itibaren kaldırıldığından, 51 ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler 1 sigortalı dahi çalıştıralar, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri kaydıyla sözkonusu teşvikten yararlanabileceklerdir.

1- Türkiye genelinde ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,

2- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

3- Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

4- e-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,

Yararlanılacak teşvik tutarı

Sigorta prim teşviki hesaplanırken, öncelikle sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançları üzerinden 5 puanlık prim indiriminden; ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançları üzerinden 6 puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

Örneğin, 2019/Ocak ayında teşvik kapsamına giren bir işyerinde çalışan 4 sigortalının prim ödeme gün sayısı toplamının 110 gün, prime esas kazanç tutarları toplamının ise 12.000 olduğu düşünüldüğünde;

12.000 * 5 / 100 = 600 TL 5 puanlık prim indirimi

2.558,40 / 30 = 85.27 Günlük asgari ücret

85,28 * 110 = 9.380,80 6 puanlık prim indirimine esas SPEK

9.380,80 * 6 / 100 = 562,85 6 puanlık prim indirimi

Olmak üzere toplam 600 + 562,85 = 1.162,85 TL olacaktır.

Test

Form Gönderimi

Tamam