Teşviklerden Geriye Doğru Yararlanmada Kritik Noktalar


27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile prim teşviklerinden yararlanma şartlarına sahip oldukları halde yararlanamamış veya yararlandıkları prim teşviklerini başka prim teşvikleri ile değiştirmek isteyen mükelleflerin prim teşviklerinden geriye doğru yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviklerinden geriye doğru yararlanılması sırasında dikkat edilecek hususları 23/5/2018 tarihinde yayınladığı duyurusunda açıklamıştır.

Önce başvuru yapılacak, sonra bildirgeler gönderilecek

Duyuruda yapılan açıklamalara göre prim teşviklerinden geriye doğru yararlanmak isteyen mükelleflerin;

Öncelikle e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama" seçeneklerini işaretleyerek başvuruda bulunmaları ,

Sonrasında, e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” seçeneklerini işaretledikten sonra iptal ve ek belge işlemlerini yapmaları

Gerekiyor.

Başvuru için son tarih 1/6/2018 Cuma günü

Prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmak isteyen mükelleflerin sunulan bu imkandan istifade edebilmeleri için en geç 1/6/2018 tarihine kadar SGK’ya başvuruda (internet üzerinden) bulunmaları gerekiyor.

Başvuru yaparken İBAN numaralarını sisteme girmeleri, ayrıca daha önce prim teşviklerinden geriye doğru yararlanmak için başvuruda bulunmuş iseler, daha önce yaptıkları başvurunun tarih ve sayısını da sisteme girmeleri gerekiyor.

1/6/2018 tarihine kadar başvuruda bulunmamış mükellefler ise prim teşviklerinden geriye doğru yararlanma hakkını kaybetmiş olacaklardır.

İptal ve ek belgeler 1/6/2018 tarihinden sonra da gönderilebilecek

SGK duyurusunda, “5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında başvuru tarihinin son günü 1/6/2018 (dahil) tarihi olmakla birlikte, bu tarihe kadar başvuruda bulunan işverenlerce internet ortamında E-Bildirge V2 ekranlarından yapılacak tahakkuk değişikliğine ilişkin iptal/ek ya da asıl belgelerin 1/6/2018 tarihi ve sonrasında da sistem üzerinden verilmesi ve onaylanması mümkün bulunmaktadır.” açıklamasına yer verilmiş.

Bu açıklamalara göre 1/6/2018 tarihine kadar SGK’ya başvuruda bulunan mükellefler iptal ve ek belgelerini 1/6/2018 tarihinden sonra da düzenleyebileceklerdir.

Sistem nasıl çalışıyor

İptal ve ek belge girişleri için hazırlanan yeni uygulama ile SGK önemli bir imkan sunmuş vatandaşlara. SGK merkezlerine gidilmeden ek ve iptal belgeleri internet üzerinden gönderilmesi sağlanarak zaman konusunda da tasarruf sağlanmış.

Teşvik düzeltmeleri için öncelikle iptal belge, sonrasında ek belgeler düzenleniyor. Bu işlemler sırasında, ilgili döneme ait “tahakkuk yıl/ay” bölümünün seçilerek,

“Belge Mahiyeti” bölümünün “İptal”,

“Tahakkuk Nedeni” bölümünün “(D) Belge türü ve/veya Kanun Numarası Değişikliği”,

olacak şekilde seçilmesi,

Daha önce yasal süresi içinde onaylanmış belgenin işaretlenerek “tahakkuk seç” bölümünün seçilmesi, belgede iptali istenen sigortalıların seçilerek “seçili kişileri iptal et” butonunun, ardından “yeni belge işlemlerine geç” butonunun seçilmesi,

Teşvik değişikliği talep edilen kanun numaralı yeni belge için;

“Belge mahiyeti”, “Belge türü” ve “belge işlemleri” butonunun, ardından yararlanılmak istenen kanun numarasının, “seçili belge için işlem yap” bölümünün seçilmesi ve “onayla ekranına geç”, “bildirge onayla” seçenekleri ile işlemin tamamlanması ,

gerekiyor.

Sisteme giriş yapılan iptal/asıl/ek belgelere ait tahakkuklar, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü / sosyal güvenlik merkezince incelenerek onaylanması halinde iade ya da mahsup edilecek fark tutarlar tespit edilecektir.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

Test

Form Gönderimi

Tamam