Türk Ticaret Kanunu

RESİM ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA GVK’NIN 18. MADDESİNDEN YARARLANILMASI İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN “GÜZEL SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN KAYIT - TESCİL BELGESİ” ALINMASI GEREKTİĞİ HK.
GMSİ BEYANNAMESİNDEN ORTODONTİ İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI.
7099 SAYILI KANUNLA TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
2893 SAYILI KANUNA TABİ ESKİ ESER ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN SERBEST MESLEK KAZANCINDA TEVKİFAT
KAREKODLU ÇEK UYGULAMASI BAŞLIYOR
ŞİRKET KURULUŞU VE TASFİYESİNE İLİŞKİN YENİLİKLER
ENGELLİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE ÖDÜL GİBİ TEŞVİK VAR
SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK HALİNDE ARTIRILACAK ASGARİ SERMAYENİN HESAPLANMASI
ŞİRKET BİLANÇO ZARARLARININ ORTAKLARCA KARŞILANMASI
E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇEN FİRMALARDA FİZİKİ ORTAMDA TASDİKİ ZORUNLU DİĞER DEFTERLER
TİCARETİ TERK EDEN TACİRLERİN İCRA İFLAS KANUNU UYARINCA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
TÜRK TİCARET KANUNUNDA TASFİYE SÜRECİNE İLİŞKİN YENİLİKLER
TÜRK TİCARET KANUN’UNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU
YENİ TTK’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN 2/3 ORANINDA KAYBI HALİNDE ‘’BASİT SERMAYE İNDİRİMİ” İŞLEMİ.
6102 SAYILI KANUNA GÖRE TEK ORTAKLI ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL NE ŞEKİLDE YAPILACAKTIR?
TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
TÜZEL KİŞİLERİN ŞİRKET YÖNETİMİNE SEÇİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLER İÇİN SERMAYENİN ASGARİ TUTARA YÜKSELTİLMESİNDE SÜRE DARALIYOR
TTK UYARINCA TACİRLERİN KULLANDIĞI BELGELERDE 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
ANONİM ŞİRKET KARAR DEFTERİ VE ARA TASDİK YAPTIRILABİLECEK DEFTERLER
AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYINA TABİ TİCARİ DEFTERLER
ORTAKLAR CARİ HESABINDAKİ ALACAKLARIN SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI SORUNU ÇÖZÜLDÜ
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TTK NA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİ UZATILDI
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA 6455 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
A.Ş. GENEL KURULUNUN BAKANLIK TEMSİLCİSİ OLMADAN ÇAĞRISIZ YAPILMASI
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULLARI
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK TEMSİLCİSİNE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI HALİNDE İZLENECEK YÖNTEMLER
TTK UYARINCA TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİ-ARA TASDİK
LİMİTED ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR
ANONİM ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLECEK HUSUSLAR
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ İÇİN 30.09.2012 TARİHİNİN ÖNEMİ
LİMİTED ŞİRKETLER’DE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI SEÇME ZORUNLULUĞU
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL
ŞİRKET KURULUŞUNDA SERMAYE BLOKAJI
YENİ TTKDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
6102 SAYILI YENİ TTK UYARINCA CEZAYI GEREKTİREN FİİLLER
YENİ TTK UYARINCA ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU  
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR GENEL KURULU KARAR NİSAPLARI
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA TİCARİ DEFTERLER
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TARİHLER
YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI
Test

Form Gönderimi

Tamam