DERNEK DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ

Detaylı bilgi için lütfen ilgili hizmet başlığını tıklayınız.

Sürekli Danışmanlık Hizmeti

Bilindiği üzere, dernekler, temel hak ve hürriyetlerin korunması hususunda sivil toplum hayatının öncüsüdür. Derneklere ilişkin düzenlemeler 5253 sayılı Kanun'da yer almaktadır. Ancak, ülkemizde dernekler sivil toplum hayatında ne yazık ki arzu edilen düzeyde yer alamamaktadır. Bu duruma sebep olan en önemli hususun dernekler mevzuatı çerçevesinde gönüllülük ilkesiyle yapılan bu tür faaliyetlere karşılık mevzuatın tam olarak bilinmemesinden kaynaklanan adli ve idari para cezası korkusu olduğu kanaatindeyiz. Örneğin, 5.7 milyon nüfusa sahip Danimarka’da sivil toplum kuruluşlarına üye kişi sayısı 17.3 milyondur. Yani, her vatandaş en az 3 derneğe üyedir. Ancak, yaklaşık 81 milyon nüfusa sahip ülkemizde derneklere üye olan kişi sayısı 11.1 milyondur. Yani, ülkemizde yaklaşık her 7 kişiden sadece birinin tek bir dernek üyeliği bulunmaktadır.


Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak olan ve bilanço usulünde kayıtlarını tutan derneklere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Dernekler idari ve iktisadi işletmeler denetim raporu hazırlamış olmamız ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan derneğe verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde edindiğimiz tecrübeyle derneklere yön vermekteyiz.

Dernek Denetim Hizmeti

Bilanço usulüyle defter tutan derneklerin tüm idari ve iktisadi işletme kayıt ve işlemlerini, hazırlamış olduğumuz denetim rehberi doğrultusunda, kamu denetiminden önce kayıtlarınızı inceliyoruz.

Bu kapsamda; 
Defterler,
Alındı ve yetki belgeleri,
Gelir gider işlemleri
Beyanname
Yurt dışından alınan yardımlar

Kasa, banka
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Maddi duran varlıklar
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Personel ve yöneticiler
Hasılat
Faaliyet giderleri ve benzeri başlıklar altındaki konular incelenmektedir.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam