ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ

Özel öğretim kurumlarına yönelik hizmetimizin detaylarına ulaşmak için lütfen ilgili hizmet başlığını tıklayınız.

Özel Öğretim Kurumları Danışmanlığı

Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, 5580 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun hükümlerine tabi çalışmaktadır.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9.maddesi ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43/4. maddesinde ise özlük hakları ve sorumluluklar açıklanmış olup, resmi okul öğretmen ve personeline bütçe kanunlarıyla sağlanan haklara denk olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerin özel okullar tarafından da ödenmesi yasal zorunluluk olarak belirtilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere 5580 sayılı Özel öğretim Kanunu’nda 5510, 4857 ve 657 sayılı Kanunlara atıfta bulunan uygulamaların varlığı, diğer taraftan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş ve sosyal güvenlik müfettişleri ile vergi idaresinin konuya farklı yaklaşımları sonucunda özel öğretim kurumlarında mevzuat uygulaması açısından karmaşa yaşanmasına neden olmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 yılı istatistiki verilere göre, özel öğretim kurumlarında toplam 9.845 okulda, 109.564 derslikte, 1.251.740 öğrenciye, 140.742 öğretmen tarafından eğitim-öğretim hizmetinin sunulduğunu ifade ettiğimizde sektörün büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. Bu büyüklükte dahi ülkemizdeki toplam öğrenci sayısının sadece %7,79’u özel öğretim kurumlarında öğrenim görmektedir. Anaokulunda olduğu gibi özel okullu olma oranının %15 seviyelerine ulaşması hedeflendiğinden, sektörün büyümeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizde yabancı personel çalıştırmak isteyen işverenler, çalışma izni almakla yükümlüdürler. Özel öğretim kurumlarında çalışmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar için mevcut mevzuat ve uygulaması oldukça karmaşık olup, farklı sebeplerle hatalı uygulamalar yapılmakta ve işverenler idari para cezalarıyla karşılaşmaktadır. Sonuç olarak, maddi kayıp oluşmakta, emek ve zaman kaybı yaşanmaktadır.

Kamu hizmeti veren özel okulların eğitim hizmetine odaklanabilmesi, aynı anda farklı kurumların karmaşık uygulamaları içinde kolay yol alabilmesi için yardımcı oluyor, hata yapmadan ilerlemelerini sağlıyoruz.

Yeni Bir Özel Öğretim Kurumunun Kurulmasına Yönelik Yatırım ve Süreç Danışmanlığı


Yeni bir özel öğretim kurumunun kuruluş sürecine yönelik olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleri aşağıda özetlenmiştir. Bu süreci, Türkiye Özel Okullar Derneği eski eş başkanı ve 40 yıllık mesleki tecrübesiyle sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamış olan Sayın Cem Gülan’ın koordinasyonunda yürütmekteyiz.


i. Fizibilite Etüdünün Hazırlanması: Yapılması planlanan eğitim yatırımının finansal fizibilite etüdünü hazırlıyoruz. Bu kapsamda, farklı finansal varsayımları, trendleri, talep ve beklentileri göz önünde bulundurarak ve senaryo analizleri yaparak yatırım maliyetinin geri dönüş süresi ve ticari karlılık oranı konusunda yatırımınızın ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir olup olmadığını raporluyoruz. Ayrıca, proje finansmanı için öz sermaye ve yabancı kaynak seçimlerinde vergi avantajı konusunda sermaye analizi hizmeti sunuyoruz.

ii. Okul Gelişim Planının Hazırlanması: Öncelikle, yatırım yapılacak bölgede rekabet edebilme ve öğrenci/veli potansiyeli konusunda bir araştırma ve ön analiz yapılmasında fayda bulunmaktadır. Bu kapsamda, yapılacak araştırmanın tasarımı konusunda destek sağlıyoruz. Diğer yandan, önümüzdeki 15-20 yıl sonrasının resmini bugünden çizecek şekilde uzun vadeli bir gelişim planı hazırlamak kaynakların etkin kullanılması ve hedeflere ulaşılması açısından önem arz etmektedir. Sektör dinamikleri ve yatırımcının vizyon ve stratejisi çerçevesinde gelişim planının tüm aşamalarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

iii. Kampüs Yerleşke Planının ve Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanmasına Katkı Verilmesi: Konuyla ilgili yapılacak teknik çalışmanın temel perspektifi ve ilkeleri bağlamında stratejik destek sağlıyoruz.

iv. Okul Destek Hizmetlerinin Organizasyonu ve Yönetimi: Okulun öğrenci, öğretmen ve velilere etkin maliyet ve yüksek kalitede hizmet vermesini sağlayacak şekilde yemek, servis, kantin, kırtasiye ve benzeri yan hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

v. MEB’e Yapılacak Başvurular İçin Gerekli Evrakların Hazırlanması ve Başvuru Sürecinin Yönetimi: Bakanlığa yapılacak başvurunun tüm aşamalarını sizin adınıza gerçekleştiriyoruz.

vi. Eğitim Kadrosu ve İdari Personel İstihdamına Yönelik Hizmetler: Okulun eğitim kadrosu ve idari kadrosunun organizasyon şemasının yapılması ve yeterliklerin belirlenmesine yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, okulun karşısına çıkabilecek ileriye dönük vergi ve SGK yükümlülüklerine karşı okulun korunması ve personel sözleşmelerinin hazırlanmasında okul lehine vergi ve tazminat avantajlarının kullanılmasına yönelik mevzuat danışmanlığı hizmeti veriyoruz

Özel Öğretim Kurumları Bordro Denetimi

Özel öğretim kurumları için hazırlanan ücret bordrosunu diğer bordrolardan farklı kılan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na atıf yapılmasıdır. Bu nedenle özel okul çalışanlarının ücret bordrosunda farklı kalemler ve hesaplamalar bulunmaktadır. Uygulamada aile yardımı, çocuk yardımı, ölüm yardımı, eğitime hazırlık ödeneği gibi zorunlu kalemler ile vergi avantajı sağladığı için kullanılan eğitim-öğretim tazminatı ödemelerine ait vergi ve SGK prim hesaplamalarında ciddi hatalar yapılmaktadır. Bu ödemelerde vergi ve SGK’dan istisna olan tutarlar ya hiç uygulanmamakta ya da yanlış uygulanmaktadır.


Özel öğretim kurumları mevzuatına göre yapılan bordro uygulamaları konusunda bugüne dek yayımladığımız yazılarla sektörün birçok sorununa çözüm ürettik. Siz işverenlere ileride yapılacak kamu denetimlerinde vergi, sosyal güvenlik ve iş hukuku kapsamında ciddi sorunlar ve maddi hak kaybı yaşatmamak amacıyla bu konuda da danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Özel Öğretim Kurumları Teşvik Danışmanlığı

6111, 7103 ve diğer tüm SGK prim teşviklerinden ve yatırım teşvik belgesinin alınmasına yönelik teşviklerinden maksimum düzeyde yararlanmanız amacıyla “Kazan ve Kazan” prensibine dayanan teşvik danışmanlığınızı yapıyor ve size rekabet avantajı sağlıyoruz.


SGK Prim teşvikleri Danışmanlığı: Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan ekonomik daralma sonucu işsizlik oranı artmaktadır. Özellikle genç ve kadın istihdamına destek olmak amacıyla işverenlere daha az maliyete katlanarak çalışanları istihdam etmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.


Günümüzde işletmelerin kâr elde etmeleri için en önemli hususun gelirleri artırmaktan ziyade maliyetleri minimum seviyede tutmak olduğu gerçeğinden hareketle, çözüm ortağınız olarak SGK prim maliyetlerinizi azaltmak amacıyla yürürlükteki tüm SGK teşviklerden yararlanmanız için size destek oluyoruz. Ayrıca, teşviklerden yersiz yararlanma nedeniyle ileride karşınıza çıkabilecek ilave SGK maliyetlerini de önleyebiliriz.


SGK teşviklerinden hiç yararlanmıyor veya kısmen yararlanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, işverenlerimiz,  önlerine gelen SGK tahakkuk fişleri için ödeme talimatı vermeden önce SGK teşviklerinin tümünden yararlanıp yararlanmadığını sorgulamaları gerekmektedir.


İşverenlerin ve meslek mensubu çalışanların bu karmaşık teşvik sisteminde hata yapma çekincesi veya cezaya düşme riski nedeniyle SGK teşviklerinden faydalanamadıklarını veya kısmen yararlandıklarını gözlemliyoruz.


SGK prim teşvikleri konusundaki mevzuata ve uygulamaya olan hakimiyetimizle teşvik uygulamasında cezalı duruma düşmeden ve işverenlerimizin teşviklerden maksimum seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla şirketimize ait özel bir hesaplama ve takip modülü geliştirdik.
Teşvikler konusunda muhtelif programlarla işverenlere hizmet sunabileceğini ifade eden ve konu hakkında mevzuat bilgilerinden şüphe duyduğumuz kişilerin yaptığı teşvik çalışmalarında işverenlere yaşattıkları prim kayıplarını defalarca revize ettik.


Teşvikler konusunda danışmanlık yapmak için önce mevzuatın tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Yeni ihdas edilen teşviklerin de teşvik hesaplama programına dahil edilerek, aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma hakkına sahip personel için durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Ancak böyle bütünleşik bir çalışma ile maksimum teşvik tutarına ulaşmak ve işverene fayda sağlamak mümkün olmaktadır. Bu konuda geliştirdiğimiz modül sayesinde teşvik çalışmalarımızı %100’e yakın bir başarı ile hata yapmadan ve en önemlisi teşviklerden maksimum seviyede faydayı ortaya çıkaracak şekilde yürütmekteyiz.


SGK teşvik uygulamasında son 5 yıldır danışanlarımızın bütçesine yaklaşık 21.000.000.-TL (Yirmibirmilyon) katkıda bulunarak danışmanlık hizmeti alan şirketlerimize büyük bir rekabet avantajı kazandırdık.


Yatırım Teşvik Belgesi Alınması: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvik belgesi desteği kapsamında yatırımcının yapacağı yatırımlarda belli kalemler için bazı muafiyetler tanınmakta ve yatırımcının maliyetleri düşürülmektedir. 

Bina inşaat harcamalarında, yardımcı makine teçhizat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, montaj giderleri, etüd-proje giderleri ve makine teçhizat alımlarında, yatırımın türüne, alanına ve bölgesine göre değişen şartlarda ve oranlarda aşağıdaki muafiyetler ve destekler sağlanmaktadır.
• KDV İstisnası
• Vergi İndirimi
• Gelir Vergisi Stopajı
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Faiz Desteği
• Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
• İşveren Hissesi Desteği,
• Yatırım Yeri Tahsisi
• KDV İadesi (Stratejik yatırımlarda)

Bu kapsamda,
• Yatırım Teşvik Belgesi Alımı,
• Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri,
• Yatırım Teşvik Belgesi Devir İşlemleri,
• Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi (Kapama işlemleri)
• Yerli ve İthal Makine Teçhizat Liste Değişikliği

gibi hizmetler sunuyor ve süreci birlikte yürüterek size önemli rekabet avantajı kazandırıyoruz.

Test

Form Gönderimi

Tamam