SERMAYE ORTAKLIKLARI VE SİCİL İŞLEMLERİ

i- Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin, bunların şubelerinin ve merkezi yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin kuruluş işlemlerinin yapılması, kuruluşu izne tabi şirketlerde gerekli izinlerin alınması işlemleri,

ii- Türkiye genelinde ticari işletme ve şirketlerin tür değişikliği işlemleri, kolaylaşmış usulde ve normal birleşme işlemleri, kısmi ve tam bölünme işlemleri,

iii- Sermaye artırımı ve sermaye azaltımı işlemleri ile eş zamanlı sermaye azaltım ve artırımı işlemleri,

iv- Borca batık şirketlerde birleşme, sermaye artırım ve azaltım işlemleri

v- Kuruluştan şirketlerin tasfiye kapanışına kadar tescili gerekli işlemlerden tasfiyeden dönüş, yönetim kurulu iç yönergesi, temsil, görev dağılımı kararları, 198. madde bildirimleri, imtiyazlı pay oluşumu, tek ortak bildirimi, rüçhan hakkı kullanımı ve kısıtlaması, ıskat, ortaklıktan çıkarma, her türlü sözleşme tadili ve benzeri işlemlerin evraklarının hazırlanması ve tescillerinin ilgili müdürlüklerde tamamlanması işlemleri uygulamaya hakim uzman ekibimizce hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmektedir.

vi- Şirketlerin iç ilişkilerinde ortaklar arasında karşılaşılan sorunların hızlı ve efektif şekilde çözümü için alternatif öneriler sunulmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam