2019 Yılında Asgari Ücret Desteğinden Kimler Ne Kadar Yararlanacak

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ilave edilen geçici 78 inci madde ile 2016, 2017 ve 2018 yıllarında verilmiş olan asgari ücret desteğinin 2019/Ocak ila 2019/Aralık ayları arasında da verilmesine imkan sağlanmıştır.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları arasında asgari ücret desteğinden yararlanma şartları,  2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına göre değişmektedir.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmış işverenlerin 2019 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmeleri için:

1- 2019 yılının her bir ayı için ayrı ayrı olmak üzere uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında olmaması gerekiyor.

Örneğin; 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak;

2018/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında: 10

2018/Mayıs, Haziran ayında: 11

2018/Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında  : 7

2018/Ekim ayında : 8

2018/Kasım ve Aralık ayında: 10

Sigortalı bildirildiği düşünüldüğünde, uzun vadeye tabi en az sigortalı bildiriminde bulunulan aydaki sigortalı sayısı 7 olacağından, 2019 yılında uzun vadeli sigorta kapsamında 6 veya altında sigortalı bildiriminde bulunulan aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Yukarıdaki örnekteki işveren tarafından 2019 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak;

2019/Ocak ayında:8

2019/Şubat ayında: 6

2019/Mart ayında 7

sigortalı çalıştırıldığı düşünüldüğünde, 2019/Ocak ve Mart ayında çalışan sigortalılardan dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek, Şubat ayında çalışan sigortalılardan dolayı ise  yararlanılamayacaktır.

2-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi

3- 2019/Ocak ila Aralık ayları arasında kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya prime esas kazancın eksik bildirildiği yönünde bir tespitin yapılmamış olması

Gerekiyor.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenlerin 2019 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmeleri için:

1-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi

2- Ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması

3-Cari aylara ilişkin sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

4-2019/Ocak ila Aralık ayları arasında kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya prime esas kazancın eksik bildirildiği yönünde bir tespitin yapılmamış olması

Gerekiyor.

Yararlanılacak Günlük Asgari Ücret Destek Tutarı Nasıl Hesaplanacak?

Yararlanılacak günlük asgari ücret desteği 2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına ve uzun vadeli sigorta koluna tabi olarak çalıştırılan sigortalı sayısının 500’ün altında veya üstünde olduğuna göre değişmektedir.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmış işverenlerin 2019 yılında yararlanacakları günlük asgari ücret desteği

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmış işverenlerin 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları arasında uzun vadeli sigorta kollarından bildirdikleri sigortalı sayısının ortalaması;

-500’ün altında ise, 2019 yılında yararlanacakları günlük asgari ücret destek tutarı 5,00 TL

-500 veya üzerinde ise 2019 yılında yararlanacakları günlük asgari ücret destek tutarı 3,36 TL

Olacaktır.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenlerin 2019 yılında yararlanacakları günlük asgari ücret desteği

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenlerin 2019 yılı Ocak ila Ayları ayları uzun vadeli sigorta kollarından bildirdikleri sigortalı sayısı;

-500’ün altında olduğu aylarda yararlanacakları günlük asgari ücret destek tutarı 5,00 TL

-500 veya üzerinde olduğu aylarda yararlanacakları günlük asgari ücret destek tutarı 3,36 TL

Olacaktır.

Asgari Ücret Desteğine Esas Gün Sayısı Nasıl Hesaplanacak?

İşverenlere verilecek olan asgari ücret desteğine esas gün sayısı 2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştıranlar için ayrı, çalıştırmayanlar için ayrı şekilde hesaplanmaktadır.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmış işverenlerin 2019 yılında yararlanacakları asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesaplanması

2019 yılının her bir ayında yararlanılacak asgari ücret desteğine esas gün sayısı, 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kolundan bildirimi yapılmış ve prime esas kazancı 102 TL ve altında olan sigortalıların prim gün sayısı aşılmamak kaydıyla, 2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirilen sigortalıların prim gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örneğin, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısı 18 olan bir işyerinde, 2018 ve 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu düşünüldüğünde;

-2018/Ocak ayında günlük SPEK’i 102,00 TL nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 515 gün                                                

2019/Ocak ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalıların sayısı: 19, prim gün sayısı : 530 gün  olduğu düşünüldüğünde 2019/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 515 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 515 gün * 5,00 TL = 2.575,00 TL olacaktır.

-2018/Şubat ayında günlük SPEK’i 102,00 TL nin  sigortalıların prim gün sayısı : 490 gün                                               

2019/Şubat ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalıların sayısı: 17, prim gün sayısı : 495 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2019/Şubat ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sayısı 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından az olduğundan 2019/Şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

-2018/Mart ayında günlük SPEK’i 102,00 TL nin  sigortalıların prim gün sayısı : 485 gün                                               

2019/Mart ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 18, prim gün sayısı : 516 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2019/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 485 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 485 gün * 5,00 TL = 2.425,00 TL olacaktır.

2018 yılının bazı aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirim yapılmış olmasına rağmen bazı aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirim yapılmamış olması durumunda, 2018 yılında bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır.

 Örneğin, 2018/Ocak ila Mayıs ayları arasında sigortalı çalıştırmayıp 2018/Haziran ayında günlük SPEK’i 102,00 TL nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 320 gün ve 2018 yılı Haziran ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yaptığı aydaki sigortalı sayısı 10 olan bir işyerinde,   

2019/Ocak ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 13, prim gün sayısı : 358 gün  olduğu düşünüldüğünde, yararlanılacak destek tutarı  320 gün * 5,00  TL = 1.600,00 TL olacaktır

2019/Şubat ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalıların sayısı: 9, prim gün sayısı : 265 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2019/Şubat ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sayısı 2018 yılı Haziran ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından az olduğundan 2019/Şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

2019/Mart ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalıların sayısı: 10, prim gün sayısı : 310 gün  olduğu düşünüldüğünde, yararlanılacak destek tutarı  310 gün* 5,00 TL= 1.550,00 TL olacaktır.

Linyit ve taşkömürü çıkartılan işyerlerinde 2019 yılının her bir ayında yararlanılacak asgari ücret desteğine esas gün sayısı, 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kolundan bildirimi yapılmış ve prime esas kazancı 271,00 TL ve altında olan sigortalıların prim gün sayısının % 50 fazlası aşılmamak kaydıyla, 2019 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirilen sigortalıların prim gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örneğin, taşkömürü çıkartılan ve 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısı 60 olan bir işyerinde, 2018/Ocak ayında 1 nolu ile belge türü ile bildirilen ve günlük SPEK’i 102,00 TL nin altında olan  sigortalıların prim gün sayısı : 87  gün;  35 nolu ile belge türü ile bildirilen (yer altında çalışan) ve  günlük SPEK’i 271,00 TL nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı : 1.680  gün olduğu gün olduğu düşünüldüğünde,

 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigortaya tabi çalışan sigortalı sayısı 60 veya üzerinde olması kaydıyla, asgari ücret desteğinden;

1.680 * 50 / 100 = 840

840 + 1.680 = 2.520

2.520 + 87 = 2.607 gün  aşılmamak kaydıyla yararlanılabilecektir.

Bu durumda, 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi 68 sigortalı çalıştırıldığı, ayrıca 2019/Ocak ayında 1 nolu ile belge türü ile bildirilen ve günlük SPEK’i 102,00 TL nin altında olan  sigortalıların prim gün sayısı : 82  gün;  35 nolu ile belge türü ile bildirilen (yer altında çalışan) ve  günlük SPEK’i 271,00 TL nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı : 1.915  gün olduğu düşünüldüğünde 

82 + 1.915 = 1.997 gün, 2.607 günü aşmadığından yararlanılacak asgari ücret desteği;

1.997,00 * 5,00 = 9.985,00 TL olacaktır.

Yukarıdaki örnekte, 1 nolu ile belge türü ile bildirilen ve günlük SPEK’i 102,00 TL nin altında olan  sigortalıların prim gün sayısı : 105  gün;  35 nolu ile belge türü ile bildirilen (yer altında çalışan) ve  günlük SPEK’i 271,00 TL nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı : 2.717  gün olduğu düşünüldüğünde

105 + 2.717 = 2.822 gün, 2.607 günü aştığından yararlanılacak asgari ücret desteği;

2.607 ­* 5,00 = 13.035,00 TL olacaktır.

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde 2019 yılının her bir ayında yararlanılacak asgari ücret desteğine esas gün sayısı, 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kolundan bildirimi yapılmış ve prime esas kazancı 203,00 TL altında olan sigortalıların prim gün sayısı  aşılmamak üzere hesaplanacaktır.

Örneğin, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısı 40 olan ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı bir işyerinde, 2018 ve 2019 yılının Ocak Şubat ve Mart aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu düşünüldüğünde;

-2018/Ocak ayında günlük SPEK’i 203,00 TL nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 1.215 gün                                               

2019/Ocak ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 42, prim gün sayısı : 1.250 gün  olduğu düşünüldüğünde 2019/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 1.215 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 1.215  gün * 5,00 TL = 6.075,00 TL olacaktır.

-2018/Şubat ayında günlük SPEK’i 203,00TL nin  altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 1.150 gün                                                

2019/Şubat ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 39, prim gün sayısı : 1.162 gün  olduğu düşünüldüğünde, 2019/Şubat ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sayısı 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları içinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yaptıkları aydaki sigortalı sayısından az olduğundan 2019/Şubat ayında asgari ücrest desteğinden yararlanılamayacaktır.

-2018/Mart ayında günlük SPEK’i 203 ,00 TL nin altındaki sigortalıların prim gün sayısı : 1.230 gün                                               

2019/Mart ayında uzun vadeli sigortaya tabi sigortalıların sayısı: 43, prim gün sayısı : 1.286  gün  olduğu düşünüldüğünde, 2019/Ocak ayındaki asgari ücret desteğine esas gün sayısı 1.230 gün olacaktır.

Yararlanılacak destek tutarı ise 1.230  gün * 5,00 TL = 6.150,00 TL olacaktır.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenlerin 2019 yılında yararlanacakları asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesaplanması

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı çalıştırmamış işverenler, 2019 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi bildirdikleri sigortalıların prim gün sayılarının tamamı üzerinden asgari ücret desteğinden yararlanacaklardır.

Örneğin 2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimi olmayan bir işveren tarafından, 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirdiği sigortalıların sayısının 28, prim gün sayısının 621 gün olduğu düşünüldüğünde yararlanacağı asgari ücret desteği 621 gün * 5,00 TL = 3.105,00 TL olacaktır.

2018 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimi olmayan başka bir işveren tarafından, 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirdiği sigortalıların sayısının 512, prim gün sayısının 14.857 gün olduğu düşünüldüğünde yararlanacağı asgari ücret desteği 14.857 gün * 3,36 TL = 49.919,52 TL olacaktır.

Gülbenk Müşavirlik

Test

Form Gönderimi

Tamam